Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHOTEK_z_Chotkova_Jan_Nep._Rudolf_17.5.1749-26.8.1824)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHOTEK z Chotkova Jan Nep. Rudolf 17.5.1749-26.8.1824

Z Personal
Jan Nep. Rudolf CHOTEK z Chotkova
Narození 17.5.1749
Úmrtí 26.8.1824
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ 92- Umění - ostatní

66- Mecenáš


Jan Nep. Rudolf CHOTEK z Chotkova