Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHOTEK_z_Chotkova_Kašpar_1550-1605)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHOTEK z Chotkova Kašpar 1550-1605

Z Personal
Kašpar CHOTEK z Chotkova
Narození 1550
Úmrtí 1605
Povolání 43- Významný představitel obecní správy


Kašpar CHOTEK z Chotkova