Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHOTEK_z_Chotkova_Karel_23.6.1783-28.12.1868)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHOTEK z Chotkova Karel 23.6.1783-28.12.1868

Z Personal
Karel CHOTEK z Chotkova
Narození 23.6.1783
Úmrtí 28.12.1868
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Karel CHOTEK z Chotkova