Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHOTEK_z_Chotkova_Václav_Antonín_28.2.1674-3.5.1754)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHOTEK z Chotkova Václav Antonín 28.2.1674-3.5.1754

Z Personal
Václav Antonín CHOTEK z Chotkova
Narození 28.2.1674
Úmrtí 3.5.1754
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Václav Antonín CHOTEK z Chotkova