Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHOTEK_z_Chotkova_Václav_1550-1612)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHOTEK z Chotkova Václav 1550-1612

Z Personal
Václav CHOTEK z Chotkova
Narození 1550
Úmrtí 1612
Povolání 43- Významný představitel obecní správy


Václav CHOTEK z Chotkova