Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHOTEK_z_Chotkova_Zikmund_1530-1603)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHOTEK z Chotkova Zikmund 1530-1603

Z Personal
Zikmund CHOTEK z Chotkova
Narození 1530
Úmrtí 1603
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Zikmund CHOTEK z Chotkova