Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHRISTEN_Josef_2.12.1798-19.9.1887)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHRISTEN Josef 2.12.1798-19.9.1887

Z Personal
Josef CHRISTEN
Narození 2.12.1798
Úmrtí 19.9.1887
Povolání 38- Obchod, služby, cestovní ruch


Josef CHRISTEN