Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHUDÝ_Jan_Karel_1858-1907)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHUDÝ Jan Karel 1858-1907

Z Personal
Jan Karel CHUDÝ
Narození 1858
Úmrtí 1907
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik


Jan Karel CHUDÝ