Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHVOJKA_Jan_(Matěj)_1755-1791)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHVOJKA Jan (Matěj) 1755-1791

Z Personal
Jan (Matěj) CHVOJKA
Narození 1755
Úmrtí 1791
Povolání 46- Představitel povstání do r. 1848


Jan (Matěj) CHVOJKA