Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CIKÁNEK_Josef_22.2.1860-24.2.1912)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CIKÁNEK Josef 22.2.1860-24.2.1912

Z Personal
Josef CIKÁNEK
Narození 22.2.1860
Úmrtí 24.2.1912
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Josef CIKÁNEK