Verze z 11. 10. 2019, 18:54, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CIMBURKA Tovačovský Jan z ?1416-27.2.1464

Z Personal
Jan Tovačovský z CIMBURKA
Narození před 1416
Úmrtí 27.2.1464
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 418-419

z CIMBURKA Tovačovský, Jan, * před 1416 ?, † 27. 2. 1464?, zemský úředník

Syn Albrechta Tovačovského z C. a jeho manželky Anežky z Hernštejna. 1416 převzal po otci tovačovské a drahotušské panství na Přerovsku. 1427–28 je rozšířil o města a panství v Poodří a Pobečví (Hranice, Přerov, Kojetín), na něž později získal zástavní právo (kolem 1430 Hranice, 1437 Kojetín, okolo 1442 Přerov), případně je získal do dědičného držení (Přerov 1457 od Ladislava Pohrobka). Získaným městům vesměs potvrdil, případně i rozšířil jejich práva. 1437 se oženil s Žofi í z Kunštátu († po 1464), s níž měl syny Ctibora (asi 1437–1494) a Jana II. (asi 1440–1483). Zpočátku byl stoupencem Zikmunda Lucemburského. Pravděpodobně po svém zajetí v bitvě pod Vyšehradem 1420 přešel na stranu Pražanů. Bojoval na straně husitů ve vítězných bitvách u Ústí nad Labem (1426), u Stříbra a Tachova (1427). Měl úzké kontakty s východočeskými husity a se Zikmundem Korybutem. S jejich pomocí vojensky ovládl střední Moravu a stal se oporou husitství na Moravě. 1428 se zúčastnil jejich tažení do Uher a do Slezska.

Spolu s dalšími představiteli husitské Moravy přiměl Albrechta Habsburského k uzavření příměří a 1434 k dojednání landfrýdu. 1437 se stal hejtmanem Markrabství moravského. Úřad zastával i za Zikmundových nástupců. Během interregna 1439–53 držel ve svých rukou nejvyšší moc na Moravě. Dařilo se mu zachovat pořádek v zemi. Když 1453 přišel na Moravu Jan Kapistrán, postavil se mu na odpor a polemizoval s ním, ale přístup do země mu, na rozdíl od Jiřího z Poděbrad v Čechách, nezakázal. Choval sympatie k Jiřímu z Poděbrad, s nímž byl prostřednictvím své manželky Žofi e z Kunštátu spřízněn. Jiřího z Poděbrad ustanovil mj. poručníkem svých nezletilých synů. Na jihlavském sjezdu 1453 se postavil za uvedení Ladislava Pohrobka do země proti zástupcům Čechů i Jiřímu z Poděbrad. Po Ladislavově smrti však podporoval královskou kandidaturu Jiřího z Poděbrad. Úřadu moravského hejtmana se vzdal pro vysoký věk 1460. V té době už Jiří z Poděbrad, mimo jiné s C. pomocí, upevnil své postavení.

L: F. Palacký, Rodokmen pánův z Cimburka, in: Františka Palackého spisy drobné 2, (ed. V. J. Nováček), 1900–1903, s. 326; J. Válka, Ctibor Tovačovský a Morava jako model stavovské země, in: Morava na prahu nové doby, 1995, s. 27; týž, Husitství na Moravě. Náboženská snášenlivost. Jan Amos Komenský, 2005, rejstřík.

Marie Bláhová