Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CIMRHANZL_Tomáš(Tůma)_1840-1.7.1899)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CIMRHANZL Tomáš 6.3.1840-1.7.1899

Z Personal
Tomáš(Tůma) CIMRHANZL
Narození 1840
Úmrtí 1.7.1899
Místo úmrtí Plzeň
Povolání

12- Geograf

53- Historik


Tomáš(Tůma) CIMRHANZL

Literatura

OSN 5, 375 a 28,  167; MSN l, 800;,  podnikání a vlastnictví, in: Sborník Pef Západoč. univ.