CINGR Petr 12.5.1850-4.11.1920: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 6: Řádka 6:
 
| datum úmrtí = 4.11.1920
 
| datum úmrtí = 4.11.1920
 
| místo úmrtí = Vídeň (Rakousko)
 
| místo úmrtí = Vídeň (Rakousko)
| povolání = 26- Bánský odborník nebo energetik
+
| povolání = 26- Bánský odborník nebo energetik<br />47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848<br />68- Redaktor nebo žurnalista<br />
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
+
68- Redaktor nebo žurnalista
+
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 423-424
 
}}
 
}}
 
'''CINGR, Petr''', ''* 12. 5. 1850 Hudlice u Berouna, † 4. 11. 1920 Vídeň (Rakousko), odborový předák, politik''
 
'''CINGR, Petr''', ''* 12. 5. 1850 Hudlice u Berouna, † 4. 11. 1920 Vídeň (Rakousko), odborový předák, politik''

Aktuální verze z 11. 10. 2019, 19:05

Petr CINGR
Narození 12.5.1850
Místo narození Hudlice u Berouna
Úmrtí 4.11.1920
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 423-424

CINGR, Petr, * 12. 5. 1850 Hudlice u Berouna, † 4. 11. 1920 Vídeň (Rakousko), odborový předák, politik

Pocházel z velmi chudé vesnické rodiny; číst a psát se naučil až na vojně. 1876–84 pracoval jako horník v Podkrušnohoří – na Ústecku, Teplicku a Duchcovsku. 1878 se stal předsedou Odborného [Odborového] hornického spolku v Bohosudově a průkopníkem sociální demokracie v severních Čechách. 1884–85 byl vězněn za tzv. tajné spolčování. Po propuštění vypovězen z teplického okresu. Uchýlil se do Saska, kde pracoval v uhelných dolech a pokračoval ve své politické aktivitě. 1890 se zúčastnil celorakouského hornického kongresu ve Vídni, 1892 světového hornického kongresu v Londýně. 1892–93 působil na Mostecku a redigoval tam odborový hornický časopis Na zdar. 1893 odešel na Ostravsko, kde založil Odborný hornický a hutnický spolek Prokop a začal vydávat odborový časopis Odborné listy. 1901 se podílel na založení jednotné hornické odborové organizace na Ostravsku, 1903 na vzniku celostátní Unie horníků rakouských. Zároveň byl činný v Českoslovanské sociálně demokratické straně dělnické, za niž byl 1897–1911 poslancem vídeňské říšské rady. Ve straně náležel k zastáncům centralistického směru, hájícímu internacionální jednotu sociálně demokratického odborového a družstevního hnutí v Předlitavsku; 1911 spoluzakládal a poté se stal jedním z vůdčích činitelů centralistické České sociálně demokratické strany dělnické v Rakousku, kterou 1911–18 reprezentoval jako jediný její poslanec na říšské radě. Po vzniku ČSR 1918–20 byl členem Revolučního národního shromáždění a 1920 byl zvolen senátorem Národního shromáždění. Patřil k nejvýznamnějším představitelům českého dělnického hnutí a zakladatelským osobnostem české sociální demokracie.

L: OSND 2/2, s. 894; PSN 1, s. 332; MČE 1, s. 689; PSD 1, s. 81; J. Tomeš, Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2005, 2005, s. 40n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Josef Tomeš