CLARY-ALDRINGEN Leopold 2.1.1736-23.11.1800: Porovnání verzí

Z Personal
m (Holoubková přesunul stránku CLARY-Aldringen Leopold 2.1.1736-23.11.1800 na CLARY-ALDRINGEN Leopold 2.1.1736-23.11.1800 bez založení přesměrování)
(Žádný rozdíl)

Verze z 3. 11. 2016, 22:07

Leopold CLARY-ALDRINGEN
Narození 2.1.1736
Místo narození Praha
Úmrtí 23.11.1800
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání

44- Právník

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

CLARY-ALDRINGEN, Leopold, * 2. 1. 1736 Praha, † 23. 11. 1800 Vídeň (Rakousko), právník, úředník, mecenáš

Pocházel ze šlechtického rodu, který přišel do Čech v době třicetileté války z Toskánska (Itálie). Otcem C. byl hrabě Kašpar Ferdinand a matkou Marie, roz. ze Šternberka. Jejich rodovým sídlem byly Dobříčany u Žatce. C. se narodil jako pohrobek a vychováván byl v rodině matky. Právní vzdělání, které se v tereziánské a josefínské době stávalo podmínkou významné úřední kariéry, získal ve Vídni v prestižním Theresianu. Studium ukončil 1753, stal se doktorem práv a 1754 radou při českém zemském apelačním soudu v Praze. Tuto funkci vykonával do 1762, kdy úřední kariéru do 1769 ze zdravotních důvodů přerušil. Poté byl pověřen správními funkcemi v Sedmihradsku a 1773–75 působil jako nejvyšší zemský komorník na Moravě. Od 1775 byl místokancléřem v česko-rakouské dvorské kanceláři ve Vídni. V několika posledních letech života vykonával v souvislosti s reorganizací státní správy a soudnictví i další funkce při nejvyšším soudním úřadu a dvorské zákonodárné komisi.

Vedle úřední kariéry věnoval v důsledku výchovy i v duchu osvícenských požadavků pozornost také umění a vědě, zejména historii českých zemí. Svědčí o tom korespondence s Gelasiem Dobnerem i vlastní dílo, které vydal v několika vydáních latinsky i německy. C. měl tři syny, dva z nich otce přežili. Uplatnili se jako vojáci a úředníci v císařských službách. V další generaci ale rodová linie po meči vymřela.

D: Plútarchus redivivus, seu Comparatio virorum illustrium Plutarchi methodo scripta, 1755; Der wiederlebende Plutarch, 1765.

L: OSN 5, s. 436n.; BL 1, s. 205; Wurzbach 2, s. 382n.; J. Hanuš, Národní museum a naše obrození 1, 1923, rejstřík; P. Mašek, Modrá krev, 1999, s. 42.

Pavla Vošahlíková