Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (COLLALTO_Salvatore_Emanuel_Jo_24.12.1854)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

COLLALTO Salvatore Emanuel Jo 24.12.1854

Z Personal
Salvatore Emanuel Jo COLLALTO
Narození 24.12.1854
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Salvatore Emanuel Jo COLLALTO