Verze z 12. 10. 2019, 10:53, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CONRADUS ?1360-?1436

Z Personal
CONRADUS
Narození koncem 14. stol.
Úmrtí po 1436
Povolání 15- Lékaři
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 451

CONRADUS (též KONRÁD), * ? koncem 14. stol., † po 1436 ?, lékař, kněz

Informace o C. jsou vzácné. 1416 působil na dvoře krále Václava IV. jako lékař. 1416–17 byl farářem v Žitenicích u Litoměřic a také kanovníkem vyšehradským, poté, až do 1419 kanovníkem v Praze u sv. Apolináře. Poslední dnes dostupné informace o C. jsou z let 1417–36, kdy byl zároveň farářem u Panny Marie před Týnem a lékařem královny Barbory.

L: BSPLF 1, s. 53; J. Emler (ed.), Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim 7, 1879–1889, s. 190, 291, 292; V. V. Tomek, Základy starého místopisu pražského 1, 1875, s. 259; K. Beránek, O počátcích pražské lékařské fakulty, in: AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis 9, 1968, č. 2, s. 73; F. Šmahel, Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do r. 1419, in: tamtéž 20, 1980, č. 2, s. 52; A. Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad presentia tempora, 1912, s. 86; V. V. Tomek, Dějepis města Prahy 5, 1881, s. 49, 153, 9, 1893, s. 331.

Karel Černý