Historie verzí stránky „CORIOVÁ Gerty Theresa 15.8.1896-26.10.1957“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace