Historie verzí stránky „COUFALOVÁ Ludmila 22.5.1886-?1961“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace