Verze z 12. 10. 2019, 12:12, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CRINITUS z Hlaváčova David 10.8.1531-6.4.1586

Z Personal
David CRINITUS z Hlaváčova
Narození 10.8.1531
Místo narození Nepomuk u Plzně
Úmrtí 6.4.1586
Místo úmrtí Rakovník
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 468

CRINITUS z Hlaváčova, David (též CRINITIUS, KRYNYTUS, VLASATÝ, NEPOMUCKÝ), * 10. 8. 1531 Nepomuk u Plzně, † 6. 4. 1586 Rakovník, básník, městský písař

Narodil se v utrakvistické rodině zámožného vrchnostenského úředníka v rožmitálských a poté šternberských službách. Kde získal vzdělání, o jehož kvalitě vypovídá C. tvorba, není známo. Díky Matouši Collinovi z Chotěřiny se ve 40. letech 16. století dostal do kontaktu s Janem st. Hodějovským z Hodějova i s jeho literárním okruhem. C. se mu za poskytnutou přízeň odvděčoval latinskou poezií. Od 1552 působil jako radní písař v Rakovníce, kde 1559 získal měšťanské právo. Hmotné postavení si zlepšil sňatkem s Kateřinou Prokůpkovou, jež po otci Petrovi zdědila značné jmění. Spolu s Prokopem Lupáčem a Janem Malinovským dosáhl 1562 nobilitace (z Hlaváčova). V 60. a 70. letech se finančně zajištěný věnoval intenzivně veřejné činnosti, literární tvorbě, ale také hudbě, kreslení a rytectví. 1570 se znovu oženil. Z manželství se Zuzanou Zajícovou ze Žatce († 1602) se narodila dcera Theodora, jež však brzy po otcově smrti zemřela († 1588). Ke konci života nemohl C. kvůli nemoci (podagra) plně vykonávat svou písařskou funkci. Byl pohřben v rakovnickém děkanském chrámu.

C. se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů latinské duchovní poezie 16. století v Čechách. K jeho nejcennějším skladbám patří např. Canticum canticorum (1583), která je tvárně kvalitní i myšlenkově bohatá. Napsal také řadu vícejazyčných (latinsko-českých, latinsko-česko-německých) prací zejména s náboženskou tematikou (převážně duchovní písně), z nichž některé získaly v české společnosti značnou oblibu a dočkaly se několika vydání. C. měl i historické zájmy. Odrazily se například v jeho latinském spise Fundationes et origines praecipuarum regni Bohemiae … urbium (1575). Byl dále autorem četné příležitostné latinské poezie i několika českých spisů.

D: soupis in: Knihopis, č. 1645–1648; RHB 1, s. 473n.; LČL 1, s. 369n.

L: B. Balbín, Bohemia docta… 1, 1777, s. 188; R. Přecechtěl – K. Adámek, Českoslovanští výtečníci, 1863, s. 22; Jireček, s. 417n.; F. Dvorský, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k staré české bibliografii, in: ČNM 54, 1880, s. 159n.; OSN 5, s. 721; A. Lhota, Kulturní místopis rakovnického kraje, 1940, s. 58; A. Berndorf, O rodě českolatinského básníka D. C. (1531–86) „Nepomuckého“, in: ČSPSČ 70, 1962, s. 220n.; BOS 3, s. 231; RHB 1, s. 472n.; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 1385n.; LČL 1, s. 369n.; Kutnar, s. 87.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Martin Holý