Verze z 12. 10. 2019, 12:14, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CROLL Oswald 1560-25.12.1609

Z Personal
Oswald CROLL
Narození asi 1560
Místo narození Wetter u Dortmundu (Německo)
Úmrtí 25.12.1609
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 469

CROLL, Oswald (též CROLLIUS), * asi 1560 Wetter u Dortmundu (Německo), † 25. 12. 1609 Praha, lékař

Navštěvoval klášterní školu ve Wetteru a studoval medicínu v Marburgu, Štrasburku, Ženevě a Heidelbergu, kde také získal 1582 titul doktora medicíny. Poté cestoval jako hofmistr po Francii a Itálii ve službách hraběte Maxmiliana z Pappenheimu. 1591 získal právo užívat erb. Jako lékař se pohyboval od 1593 ve východní Evropě a od 1602 působil v Praze v okruhu rudolfinských dvorních lékařů. Byl blízkým přítelem knížete Kristiana I. z Anhaltu a v jeho službách působil v Praze jako vyslanec. Svůj výzkum a zkušenosti nabyté praxí zaznamenal v knize Basilica chymica, která byla vytištěna společně s Tractatus de signaturis v roce jeho smrti. Dílo nabylo značné obliby a stalo se výrazným reprezentantem iatrochemické medicíny. C. názor charakterizoval filozofický dualismus, neboť považoval za základ medicíny harmonii mezi makrokosmem a mikrokosmem, ale zároveň používal Paracelsův přístup v patologii. Byl však daleko přesnější než jeho vzor a méně tajuplný ve vyjadřování, což také přispělo k oblibě jeho díla. Považoval za nejdokonalejší čistě duchovní metody uzdravování, ale současně doporučoval zcela konkrétní a často velmi drasticky působící medikace. Vedle obratu k iatrochemické medicíně a jejímu zpřesnění měl C. zásluhy také o to, že do svého díla zařadil řadu látek, které předtím za léky vůbec považovány nebyly.

D: Basilica chymica continens philosophicam … descriptionem, et usum remediorum chymicorum…, Frankfurt 1609, 1611, 1623, Leipzig 1634, Geneva 1642, 1658.

L: BL 1, s. 213n.; Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker 2, Wien – Leipzig 1885, s. 107; Dictionary of Scientific Biography 3, s. 471n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Černý