Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CRUSIUS_Franz_Gabriel_1670-1720)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CRUSIUS z Krausenberku Franz Gabriel ?1670-1720

Z Personal
Franz Gabriel CRUSIUS
Narození 1670
Úmrtí 1720
Povolání

15- Lékaři

56- Filozof


Franz Gabriel CRUSIUS