CTIBOR Kbelský rodina tiskařů: Porovnání verzí

Z Personal
(Založena nová stránka s textem „{{Infobox - osoba | jméno = CTIBOR Kbelský rodina tiskařů | obrázek = No male portrait.png | velikost obrázku = | popisek obrázku = | rodné jmén…“)
 
 
Řádka 36: Řádka 36:
 
| poznámky =  
 
| poznámky =  
 
| web =  
 
| web =  
| citace =  
+
| citace = Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 471
 
}}
 
}}
  

Aktuální verze z 12. 10. 2019, 11:17

CTIBOR Kbelský rodina tiskařů
Narození ?
Úmrtí 1634/1635
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 471

CTIBOR Kbelský, rodina tiskařů

Nejvýraznější představitel rodiny Jan (též Ctibur, Ztibor, * ?, † 1634/35) nebyl totožný s pražským humanistou Janem Kbelským († 1613) a také případná vazba na nekatolického emigranta Matěje Ctibora z Ivančic se neprokázala. Jeho tiskařská činnost je doložena v Praze 1620–21. Vydával většinou příležitostné tisky (např. Kryštof Megander, Kázání pohřební nad urozenou paní Polyxenou Šternberkovou, 1620). Téhož roku se prezentoval také dokončením Slovaciova obšírného Vysvětlení prosté Biblí malé (1615–20). Asi již 1621 odešel kvůli konfesi do exilu. 1628–30 byl zaměstnán jako tiskař u souvěrce Megandera v Drážďanech a pak 1630–32/35? u Samuela Martinia z Dražova v Pirně. Je pravděpodobné, že si jejich tiskárnu na krátká období pronajímal.

Po C. smrti tiskárna přešla na dědice. Byli to vdova Salomena (též S. Ztiborin) se synem Janem Jaroslavem. Jejich prvotina, nazvaná Písně v nově složené (Pirna 1634?), se nedochovala, a letopočet převzetí tiskárny je tak nejasný. Snad posledním dílem rodinné živnosti a zároveň epilogem jazykově českého knihtisku v Pirně byly promluvy Pavla Crupia Postremus luctus seu Christianum memoriale, to jest Poslední … pamětné kázání nad smrtí … Samuele Martinia z Dražova (Pirna 1639).

L: L. Bobková, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639, in: Documenta Pragensia monographia 8, 1999, rejstřík; K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860, in: Sborník Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1–19 (přílohy), 1966–1984, s. 70; A. Rezek, Drobné příspěvky k českým dějinám v XVII. století 1, Osudy exulantů v Perně r. 1639, in: ČNM 65, 1891, s. 402n.; Voit, s. 173n.; J. Volf, Z dějin českých exulantů v saském Perně, in: Naše zahraničí 4, 1923, s. 8n.; E. Winter, Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert, 1955, rejstřík.

Petr Voit