Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CUDLÍN_Karel_1891-16.6.1918)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CUDLÍN Karel 1891-16.6.1918

Z Personal
Karel CUDLÍN
Narození 1891
Úmrtí 16.6.1918
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Karel CUDLÍN