CUSTOS de Coster Dominicus 1560-1612: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 6: Řádka 6:
 
| datum úmrtí = 1612
 
| datum úmrtí = 1612
 
| místo úmrtí = Augsburg (Německo)
 
| místo úmrtí = Augsburg (Německo)
| povolání = 69- Knihtiskař nebo typograf
+
| povolání = 69- Knihtiskař nebo typograf<br />71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
+
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 478
 
}}
 
}}
 
'''CUSTOS de Coster, Dominicus''', ''* 1560 Antverpy (Belgie), † 1612 Augsburg (Německo), malíř, kreslíř, rytec, nakladatel''
 
'''CUSTOS de Coster, Dominicus''', ''* 1560 Antverpy (Belgie), † 1612 Augsburg (Německo), malíř, kreslíř, rytec, nakladatel''

Aktuální verze z 12. 10. 2019, 12:26

Dominicus CUSTOS de Coster
Narození 1560
Místo narození Antverpy (Belgie)
Úmrtí 1612
Místo úmrtí Augsburg (Německo)
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 478

CUSTOS de Coster, Dominicus, * 1560 Antverpy (Belgie), † 1612 Augsburg (Německo), malíř, kreslíř, rytec, nakladatel

Okolo 1584 odešel za lepším výdělkem do Augsburgu, kde se o čtyři léta později oženil s vdovou po kolegovi Bartholomäovi Kilianovi nejstarším. Tím získal v novém působišti měšťanství. Své vlastní syny Rafaela, Davida a Jakoba i vyženěné potomky Kilianova rodu, Lucase a Wolfganga, vyškolil ve výtečné grafiky. Od 1607 pobýval s Lucasem (1579–1637) krátce v Praze, kde 1608 obdržel od císaře Rudolfa II. nakladatelské privilegium na ochranu svých grafických prací.

Rytecké mistrovství C. v oblasti portrétní tvorby dokládá především dílo Fuggerorum et Fuggerarum … expressae imagines (Augsburg 1593). Celoevropský úspěch tomuto albu zajistili nevlastní synové Lucas a Wolfgang Kilianové, kteří zhotovili kopie fuggerovských portrétů a pod stejným názvem je 1618 vydali. Později byla jejich verze publikována znovu, ale se změněným titulem Pinacotheca Fuggerorum (Ulm 1754). Ještě v době augsburského pobytu vznikl novinový leták Richtige Antwort auf des Mahometh Bassa … Herren Henrici Stephani [Henri Estienne ml.], an … Rudolphum II. (1595 publikovaný v Praze), který obsahoval C. přílohu se sultánovým portrétem. K nejlepším pracím C. patřily dále série římských vedut v anonymní knize Deliciae urbis Romae divinae et humanae (Augsburg 1600) a 124 militarií v latinském díle Jakoba Schrencka von Notzing, který popsal sbírku válečných kořistí arciknížete Ferdinanda Tyrolského. Dílo se nazývá Augustissimorum imperatorum, serenissimorum regum atque … aliorumque clarissimorum virorum, qui aut ipsi cum imperio bellorum duces fuerunt … imagines … (Innsbruck 1601). Rytiny vznikly dle předloh italského kreslíře, malíře a rytce Giambattisty Fontany.

L: J. Benzing, Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 2, 1960, s. 455; B. Bushart (ed.), Welt im Umbruch. Augsburg zwischen Renaissance und Barock. Ausstellung der Stadt Augsburg in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern anläßlich des 450. Jubiläums der Confessio Augustana unter dem Patronat des International Council of Museums 1–3, 1980–1981; E. Fučíková a kol., Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, 1997, rejstřík; H. Kunze, Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband, Frankfurt a. M. 1993, rejstřík; Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Kaiser Rudolfs II., Essen 1988, rejstřík; Thieme – Becker 8, s. 219n.; Voit, s. 174.

Petr Voit