Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CYRANI_z_Bolleshausu_Ignác_Josef_1700-1758)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CYRANI z Bolleshausu Ignác Josef ?1700-1758

Z Personal
Ignác Josef CYRANI z Bolleshausu
Narození 1700
Úmrtí 1758
Povolání 74- Architekt


Ignác Josef CYRANI z Bolleshausu