Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CYRUS_Ervín_1886)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CYRUS Ervín 1886

Z Personal
Ervín CYRUS
Narození 1886
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

92- Umění - ostatní


Ervín CYRUS