CYRUS Matěj 1566-16.3.1618: Porovnání verzí

Z Personal
(CYRUS_Matěj_1566-16.3.1618)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 1566
 
| datum narození = 1566
| místo narození =  
+
| místo narození = Třebnice u Sedlčan
 
| datum úmrtí = 16.3.1618
 
| datum úmrtí = 16.3.1618
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Praha
 
| povolání = 49- Náboženský nebo církevní činitel
 
| povolání = 49- Náboženský nebo církevní činitel
 
64- Překladatel
 
64- Překladatel
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Matěj CYRUS
+
}}
 +
'''CYRUS, Matěj''', ''* 1566 Třebnice u Sedlčan, † 16. 3. 1618 Praha, bratrský kněz, překladatel''
 +
 
 +
Zpočátku působil v Mladé Boleslavi, kde se 1584 stal jáhnem
 +
a 1592 rektorem bratrské školy. Mezi tím (1587) studoval
 +
na univerzitě v Heidelbergu. 1596 byl na třebíčské synodě
 +
ordinován na kněze, krátce se stal správcem bratrského sboru
 +
ve Voticích, členem rady starších v Žeravicích, duchovním
 +
správcem Betlémské kaple a seniorem konzistoře podobojí
 +
v Praze. Od 1611 působil až do konce života jako biskup
 +
jednoty.
 +
 
 +
Spolu se souvěrcem Pavlem Slovákem (Slovaciem) pořídil
 +
1590 překlad latinské verze cestopisu kalvinisty Jeana de
 +
Léry (pod názvem ''Historie o plavení se do Ameriky''). Předlohou
 +
bylo vydání ''Historia navigationis in Brasiliam'' (Ženeva
 +
1587). Česká verze, kritizující soudobou společnost, nebyla
 +
však cenzurou schválena a dílo vyšlo tiskem až v nové době
 +
(1858 v Jirečkově ''Antologii'' a 1957 v úplné edici Q. Hodury
 +
a B. Horáka).
 +
 
 +
C. pravděpodobně užíval monogram MC s kotvou, křížkem
 +
a korunou, který je vedle jiných iniciál (Jiří Erastus, Matouš
 +
Konečný a Jan Lanecius) součástí kolektivního kralického
 +
signetu v kancionálu ''Písně duchovní evangelistské'' (1615
 +
a 1618). Jako počáteční iniciála C. příjmení bývá, ovšem
 +
s nejistotou, vykládáno písmeno C v kolektivním monogramu
 +
CEILM.
 +
 
 +
'''L:''' M. Daňková [Bohatcová], Bratrské tisky ivančické a kralické, in: Sborník
 +
Národního muzea v Praze A 1, 1951; Q. Hodura – B. Horák (ed.), Jean de
 +
Léry, Historie o plavení se do Ameriky, která i Brasilia slove, 1957; J. Chaloupka,
 +
Některé prvky grafi cké úpravy kralických tisků, in: ČMM 65 (vědy
 +
společenské), 1980, s. 67n.; LČL 1, s. 372n.; A. Molnár, Na okraj vydání
 +
bratrského překladu Historie o plavení se do Brazílie, in: Česká literatura 5,
 +
1957, s. 499n.; R. Říčan, J. de Léry a bratří M. C. a P. Slovák, in: Křesťanská
 +
revue 25, 1958, s. 23n.; J. Salaba, Korespondence kněze br. M. C. s Václavem
 +
Březanem a Petrem Vokem z Rožmberka, 1900; J. Tywoniak, B. M. C.
 +
a Hodějovští, in: JSH 21, 1952, s. 21n.; I. Vávra, Emblémy, monogramy,
 +
značky a znaky v tiscích ivančických a kralických, in: Listy filologické 83,
 +
1960, s. 152n., 84, 1961, s. 131n.; Voit, s. 176.
 +
 
 +
Petr Voit
 +
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:49- Náboženský nebo církevní činitel]]
 
[[Kategorie:49- Náboženský nebo církevní činitel]]
Řádka 16: Řádka 59:
  
 
[[Kategorie:1566]]
 
[[Kategorie:1566]]
 +
[[Kategorie:Třebnice]]
 
[[Kategorie:1618]]
 
[[Kategorie:1618]]
 +
[[Kategorie:Praha]]

Verze z 13. 11. 2016, 15:08

Matěj CYRUS
Narození 1566
Místo narození Třebnice u Sedlčan
Úmrtí 16.3.1618
Místo úmrtí Praha
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

64- Překladatel

CYRUS, Matěj, * 1566 Třebnice u Sedlčan, † 16. 3. 1618 Praha, bratrský kněz, překladatel

Zpočátku působil v Mladé Boleslavi, kde se 1584 stal jáhnem a 1592 rektorem bratrské školy. Mezi tím (1587) studoval na univerzitě v Heidelbergu. 1596 byl na třebíčské synodě ordinován na kněze, krátce se stal správcem bratrského sboru ve Voticích, členem rady starších v Žeravicích, duchovním správcem Betlémské kaple a seniorem konzistoře podobojí v Praze. Od 1611 působil až do konce života jako biskup jednoty.

Spolu se souvěrcem Pavlem Slovákem (Slovaciem) pořídil 1590 překlad latinské verze cestopisu kalvinisty Jeana de Léry (pod názvem Historie o plavení se do Ameriky). Předlohou bylo vydání Historia navigationis in Brasiliam (Ženeva 1587). Česká verze, kritizující soudobou společnost, nebyla však cenzurou schválena a dílo vyšlo tiskem až v nové době (1858 v Jirečkově Antologii a 1957 v úplné edici Q. Hodury a B. Horáka).

C. pravděpodobně užíval monogram MC s kotvou, křížkem a korunou, který je vedle jiných iniciál (Jiří Erastus, Matouš Konečný a Jan Lanecius) součástí kolektivního kralického signetu v kancionálu Písně duchovní evangelistské (1615 a 1618). Jako počáteční iniciála C. příjmení bývá, ovšem s nejistotou, vykládáno písmeno C v kolektivním monogramu CEILM.

L: M. Daňková [Bohatcová], Bratrské tisky ivančické a kralické, in: Sborník Národního muzea v Praze A 1, 1951; Q. Hodura – B. Horák (ed.), Jean de Léry, Historie o plavení se do Ameriky, která i Brasilia slove, 1957; J. Chaloupka, Některé prvky grafi cké úpravy kralických tisků, in: ČMM 65 (vědy společenské), 1980, s. 67n.; LČL 1, s. 372n.; A. Molnár, Na okraj vydání bratrského překladu Historie o plavení se do Brazílie, in: Česká literatura 5, 1957, s. 499n.; R. Říčan, J. de Léry a bratří M. C. a P. Slovák, in: Křesťanská revue 25, 1958, s. 23n.; J. Salaba, Korespondence kněze br. M. C. s Václavem Březanem a Petrem Vokem z Rožmberka, 1900; J. Tywoniak, B. M. C. a Hodějovští, in: JSH 21, 1952, s. 21n.; I. Vávra, Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických, in: Listy filologické 83, 1960, s. 152n., 84, 1961, s. 131n.; Voit, s. 176.

Petr Voit