CYRUS Matěj 1566-16.3.1618: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 51: Řádka 51:
 
značky a znaky v tiscích ivančických a kralických, in: Listy filologické 83,
 
značky a znaky v tiscích ivančických a kralických, in: Listy filologické 83,
 
1960, s. 152n., 84, 1961, s. 131n.; Voit, s. 176.
 
1960, s. 152n., 84, 1961, s. 131n.; Voit, s. 176.
 +
 +
'''Ref:''' [https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/1138 Bibliografie dějin Českých zemí]
  
 
Petr Voit
 
Petr Voit

Verze z 20. 9. 2018, 22:15

Matěj CYRUS
Narození 1566
Místo narození Třebnice u Sedlčan
Úmrtí 16.3.1618
Místo úmrtí Praha
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

64- Překladatel

CYRUS, Matěj, * 1566 Třebnice u Sedlčan, † 16. 3. 1618 Praha, bratrský kněz, překladatel

Zpočátku působil v Mladé Boleslavi, kde se 1584 stal jáhnem a 1592 rektorem bratrské školy. Mezi tím (1587) studoval na univerzitě v Heidelbergu. 1596 byl na třebíčské synodě ordinován na kněze, krátce se stal správcem bratrského sboru ve Voticích, členem rady starších v Žeravicích, duchovním správcem Betlémské kaple a seniorem konzistoře podobojí v Praze. Od 1611 působil až do konce života jako biskup jednoty.

Spolu se souvěrcem Pavlem Slovákem (Slovaciem) pořídil 1590 překlad latinské verze cestopisu kalvinisty Jeana de Léry (pod názvem Historie o plavení se do Ameriky). Předlohou bylo vydání Historia navigationis in Brasiliam (Ženeva 1587). Česká verze, kritizující soudobou společnost, nebyla však cenzurou schválena a dílo vyšlo tiskem až v nové době (1858 v Jirečkově Antologii a 1957 v úplné edici Q. Hodury a B. Horáka).

C. pravděpodobně užíval monogram MC s kotvou, křížkem a korunou, který je vedle jiných iniciál (Jiří Erastus, Matouš Konečný a Jan Lanecius) součástí kolektivního kralického signetu v kancionálu Písně duchovní evangelistské (1615 a 1618). Jako počáteční iniciála C. příjmení bývá, ovšem s nejistotou, vykládáno písmeno C v kolektivním monogramu CEILM.

L: M. Daňková [Bohatcová], Bratrské tisky ivančické a kralické, in: Sborník Národního muzea v Praze A 1, 1951; Q. Hodura – B. Horák (ed.), Jean de Léry, Historie o plavení se do Ameriky, která i Brasilia slove, 1957; J. Chaloupka, Některé prvky grafi cké úpravy kralických tisků, in: ČMM 65 (vědy společenské), 1980, s. 67n.; LČL 1, s. 372n.; A. Molnár, Na okraj vydání bratrského překladu Historie o plavení se do Brazílie, in: Česká literatura 5, 1957, s. 499n.; R. Říčan, J. de Léry a bratří M. C. a P. Slovák, in: Křesťanská revue 25, 1958, s. 23n.; J. Salaba, Korespondence kněze br. M. C. s Václavem Březanem a Petrem Vokem z Rožmberka, 1900; J. Tywoniak, B. M. C. a Hodějovští, in: JSH 21, 1952, s. 21n.; I. Vávra, Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických, in: Listy filologické 83, 1960, s. 152n., 84, 1961, s. 131n.; Voit, s. 176.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Petr Voit