Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CZAMLER_Ambros_Karl_20.4.1751-11.10.1814)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CZAMLER Ambros Karl 20.4.1751-11.10.1814

Z Personal
Ambros Karl CZAMLER
Narození 20.4.1751
Úmrtí 11.10.1814
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Ambros Karl CZAMLER