Verze z 12. 10. 2019, 12:44, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CZECH Amandus 15.4.1855-1.1.1922

Z Personal
Amandus CZECH
Narození 15.4.1855
Místo narození Liteň u Berouna
Úmrtí 1.1.1922
Místo úmrtí Varnsdorf
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 488-489

CZECH, Amandus (vl. jm. Čech, Miloš), * 15. 4. 1855 Liteň u Berouna, † 1. 1. 1922 Varnsdorf, duchovní starokatolické církve, biskup

Byl synem národního buditele a spisovatele Františka Jaroslava Čecha (1817–1877) a bratrem básníka a prozaika Svatopluka Čecha (1846–1908). Katolické bohoslovectví studoval v Litoměřicích a v Praze. 20. 7. 1878 byl v Litoměřicích vysvěcen na kněze. Duchovní dráhu zahájil jako kaplan v Českém Dubu. Na protest proti dogmatu o neomylnosti papeže, k jehož přijetí došlo na prvním vatikánském koncilu a které se promítlo do encykliky Pia IX. pod názvem Pastor aeternus (1870), přestoupil 1880 k teprve nedávno zformované starokatolické církvi. Patřil k organizátorům sboru ve Varnsdorfu, prvního společenství této církve v tehdejší rakousko-uherské monarchii. 1. 5. 1880 se stal kooperátorem (pomocníkem) tamního faráře. 1881–96 působil jako starokatolický farář ve Vídni. Po smrti prvního správce tamní diecéze byl 8. 9. 1888 synodem zvolen do čela diecéze této církve v hlavním městě mocnářství s titulem správce. Převažující část věřících se hlásila k německé národnosti. 8. 9. 1896 starokatolická synoda ve Vídni rozhodla o přenesení sídla biskupství z Vídně do Varnsdorfu, neboť církev měla nejvíce stoupenců v severních Čechách. 3. 1. 1897 se C. stal místo nemocného Antona Nittela duchovním varnsdorfské církevní obce, jímž zůstal do konce života. Dosáhl věhlasu jako vynikající kazatel. Zastával vedoucí funkce ve Spolku starokatolíků Rakouska. V období první světové války zachovával po dlouhou dobu loajální stanovisko vůči monarchii a panovnickému domu. V listopadu 1916 jménem celé starokatolické církve složil přísahu věrnosti novému císaři Karlu I.

Rozpad rakousko-uherské monarchie narušil dosavadní jednotu starokatolické církve. Její církevní obce nalézající se mimo území nového československého státu (ve Vídni, Štýrském Hradci a Riedu) se v průběhu roku 1919 od varnsdorfské centrály odtrhly s odvoláním na saintgermainskou mírovou smlouvu. C. a varnsdorfské synodě nezbylo než vzít nový stav věcí na vědomí. Po C. smrti převzal funkce varnsdorfského faráře a správce biskupství Alois Paschek. C. byl pohřben na městském hřbitově ve Varnsdorfu.

L: BL 1, s. 218; OSND 1/2, s. 995; Bohemia 17. 4. 1915; K. Koláček, Vznik a vývoj starokatolického hnutí na území severních Čech do roku 1946, 2006, passim; Z. Boháč, Atlas církevních dějin českých zemí 1918–1999, 1999, s. 50.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jaroslav Šebek, Roman Vondra