Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CZECH_z_Czechenherzu_Arnošt_23.8.1878-26.12.1951)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CZECH z Czechenherzu Arnošt 23.8.1878-26.12.1951

Z Personal
Arnošt CZECH z Czechenherzu
Narození 23.8.1878
Úmrtí 26.12.1951
Povolání 63- Spisovatel


Arnošt CZECH z Czechenherzu