Verze z 15. 11. 2016, 18:19, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku CZIŽEK Rudolf 23.11.1878-24.11.1937 na CZIŽEK Rudolf Ignaz 23.12.1878-24.11.1937 bez založení přesměrování)

CZIŽEK Rudolf Ignaz 23.12.1878-24.11.1937

Z Personal
Rudolf Ignaz CZIŽEK
Narození 23.12.1878
Místo narození Brno
Úmrtí 24.11.1937
Místo úmrtí Brno
Povolání 11- Geolog

CZIŽEK, Rudolf Ignaz, * 23. 12. 1878 Brno, † 24. 11. 1937 Brno, pedagog, archeolog, speleolog

Pocházel z rodiny učitele-elementaristy a byl bratrem Karla C. (1871–1925), pedagoga a entomologa. Učil na německé obecné škole v Brně. Vstoupil však i do historie bádání o nejstarším osídlení Moravy. Od 1916 prováděl sběry materiálů z údobí moravského pravěku. Zajímal se o Moravský kras, zejména o jeho osídlení ve starší době kamenné. Počátkem dvacátých let prováděl výzkum v jeskyních Býčí skála ve Křtinském údolí a Pekárna v údolí Hádeckém. Získal z obou jeskyní cenné kolekce kamenných i kostěných nástrojů nejmladší paleolitické kultury magdalénienu přibližně třináct tisíc let staré. Tato ucelená sbírka je dnes uložena v Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně. Výsledky C. výkopů v Pekárně tehdy zaujaly prof. Karla Absolona a staly se podnětem k dalšímu rozsáhlému výzkumu jeskyně ve druhé polovině dvacátých let. Vedením systematického výzkumu K. Absolon pověřil právě C., protože sám byl zaneprázdněn současně probíhajícími vykopávkami v Dolních Věstonicích. O výsledcích odkryvných prací v Pekárně byly publikovány tři rozsáhlé zprávy v češtině a v němčině, jejichž spoluautorem se C. stal.

D: (s K. Absolonem) Palaeolithický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. Prvá zpráva za rok 1925, in: ČMZM 24, 1926, s. 1n.; tíž, Palaeolithický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. Druhá zpráva za rok 1926, in: tamtéž 25, 1927, s. 112n.; tíž, Palaeolithický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. Třetí zpráva za rok 1927, in: tamtéž 26–27, 1932, s. 479n.

L: BL 1, s. 228.

P: MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, č. 17 136, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Staré Brno, sv. X, fol. 247.

Karel Valoch