Verze z 12. 10. 2019, 12:57, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CZIBULKA Joseph Ignaz 13.10.1793-16.11.1868

Z Personal
Joseph Ignaz CZIBULKA
Narození 13.10.1793
Místo narození Boskovice
Úmrtí 16.11.1868
Místo úmrtí Brno
Povolání 44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 498

CZIBULKA, Joseph Ignaz (též CIBULKA, CYBULKA, CZYBULKA, ZIBULKA), * 13. 10. 1793 Boskovice, † 16. 11. 1868 Brno, soudní úředník, archivář

Byl nejstarším dítětem boskovického měšťana a výběrčího židovské spotřební přirážky. O jeho studiích, sňatku, manželce Anně ani dětech není nic bližšího známo. 1849–55 byl přísedícím zemského stavovského výboru a působil též jako ředitel moravského stavovského archivu (dnes Moravský zemský archiv v Brně, MZA). Sbíral hlavně archiválie znojemského původu, jež jsou dnes uloženy ve značném množství v MZA. Po penzionování byl 25. 3. 1863 povýšen na rytíře železné koruny třetí třídy. Napsal dvě ceněná pojednání: o žerotínském valašskomeziříčském včelařském řádu a z dějin Uherského Hradiště. Zemřel na ochrnutí plic a byl pohřben patrně na tzv. novém městském hřbitově 18. 11. 1868.

D: Ueber die Bienenordnung des Herren von Zierotin auf Wallachisch-Meseritsch. Ein Beitrag zur frühern Geschichte der Bienenzucht in Mähren, in: Mittheilungen der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Mähren 1, 1822, s. 172n.; Die wichtigsten Momente der Geschichte der königl. Kreisstadt Hungarisch-Hradisch als Beitrag zur Monographie dieser Stadt, in: Schriften der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Mähren 12, 1859, s. 207n.; samostatně J. Friedrich – J. C., Geschichte der königl. Stadt Hradisch in Mähren, 1859.

L: nekrology in: Brünner Zeitung 17. 11. 1868, č. 206, s. 1650; Brünner Morgenpost 19. 11. 1868, č. 268, s. 1083; Ch. d’Elvert, Geschichte von Mähren und Schlesien, 1850, s. 373; týž, Geschichte der k. k. mährisch- -schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Mähren, mit Rücksicht auf die bezüglichen Cultur-Verhältnisse Mährens und österr. Schlesiens, 1870, s. 331, 500; M. Švábenský, Počátky, názvy a zaměstnanci Moravského zemského archivu. Tři kapitoly z dějin, 1991, s. 102n. (se soupisem archivních pramenů).

P: výběr: MZA Brno, fond A 8 Zemský výbor, sign. A 51, kart. 204, č. 25 493/68 (osobní spis J. C.).

Gustav Novotný