Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CZJZEK_von_Smidaich_Johann_Baptist_20.3.1841-6.2.1925)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CZJZEK von Smidaich Johann Baptist 20.3.1841-6.2.1925

Z Personal
Johann Baptist CZJZEK von Smidaich
Narození 20.3.1841
Úmrtí 6.2.1925
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky


Johann Baptist CZJZEK von Smidaich