Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DŘÍMAL_Josef_22.7.1892-4.10.1980)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DŘÍMAL Josef 22.7.1892-4.10.1980

Z Personal
Josef DŘÍMAL
Narození 22.7.1892
Úmrtí 4.10.1980
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Josef DŘÍMAL