Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DAGMAR_1186-24.5.1213)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DAGMAR ?1186-24.5.1213

Z Personal
DAGMAR
Narození 1186
Úmrtí 24.5.1213
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


DAGMAR