Verze z 21. 10. 2019, 15:50, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DALLA ROSA Alois 11.8.1847-15.7.1918

Z Personal
Alois DALLA-ROSA
Narození 11.8.1847
Místo narození Civezzano u Trenta (Itálie)
Úmrtí 15.7.1918
Místo úmrtí Calceranica al Lago u Trenta (Itálie)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 114

DALLA-ROSA, Alois (též Luigi), * 11. 8. 1847 Civezzano u Trenta (Itálie), † 15. 7. 1918 Calceranica al Lago u Trenta (Itálie), lékař-anatom, pedagog

Středoškolská studia ukončil maturitou na gymnáziu v Trentu 1867 a zahájil studia na lékařské fakultě v Mnichově. 1869 přešel na fakultu vídeňskou, ale již následujícího roku přestoupil na fakultu pražskou, kde 1874 získal titul MUDr. Ještě před promocí (1874) tam dostal místo druhého asistenta (prosektora) a 1877–84 pracoval jako první asistent. 1884 se habilitoval z oboru normální anatomie na pražské německé lékařské fakultě. Od zimního semestru 1884/85 působil jako docent a asistent na druhé katedře anatomie lékařské fakulty ve Vídni, kam odešel se svým pražským přednostou Carlem Toldtem, s nímž úzce spolupracoval na jeho slavném anatomickém atlase. Zároveň zastával funkci kustoda vídeňského anatomického muzea. Přednášel anatomii též budoucím učitelům tělocviku. 1911 byl penzionován.

Vedle časopiseckých studií publikoval jako monografii svůj habilitační spis.

D: Das postembryonale Wachstum des menschlichen Schläfenmuskels und die mit demselben zusammenhängenden Veränderungen des knöchernen Schädels, Stuttgart 1886.

L: BSPLF 1, s. 87; BLDMF, s. 54; Koerting, s. 101; L. Eisenberg, Das geistige Wien Jg. 5, Bd. 2, Wien 1893, s. 81–82; E. Lesky, Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert, Graz – Köln 1965, s. 506.

P: Archiv UK Praha, rig. lék. 1872–1885; tamtéž, Německá lékařská fakulta, osobní spis; Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, 5 Prag, Fasc. 1121; Archiv der Univ. Wien, Personalstände.

Ludmila Hlaváčková