Verze z 15. 12. 2016, 15:08, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku DAVID Kristián (Christian) 17.2.1692-3.2.1751 na DAVID Kristián 17.2.1692-3.2.1751 bez založení přesměrování)

DAVID Kristián 17.2.1692-3.2.1751

Z Personal
Kristián DAVID
Narození 17.2.1692
Místo narození Ženklava u Nového Jičína
Úmrtí 3.2.1751
Místo úmrtí Herrnhut u Žitavy (Německo)
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 63- Spisovatel

77- Hudební skladatel

DAVID, Kristián (též Christian), * 17. 2. 1692 Ženklava u Nového Jičína, † 3. 2. 1751 Herrnhut u Žitavy (Německo), náboženský činitel, misionář

Pocházel z národnostně smíšeného manželství. Otec byl Čech, matka Němka. (Někdy se udává chybné datum D. narození 1690 nebo 1691.) Rodiče byli katolického vyznání, ale D. sám se od mládí zajímal o protestantismus. Živil se jako tesař (vyučil se v nedalekých Životicích), neznámo kdy odešel do světa. 1715 byl doložen v pruské armádě při obléhání Stralsundu. 1722 získal saského hraběte Nikolause Ludwiga Zinzendorfa pro myšlenku zřízení osady pro nekatolické emigranty z Moravy. Dostala název Herrnhut (česky Ochranov) a první strom na jejím místě D. pokácel 17. 6. 1722. (Sekeru, kterou tak učinil, dodnes pietně uchovávají v ochranovském muzeu.) Původně tam žilo 10 emigrantských rodin, ale i zásluhou opakovaných D. cest na Moravu, zejména do Suchdola nad Odrou a Kunína, bylo umožněno přesídlení mnoha dalších – mezi nimi byli i Nitschmannové (David N. se později stal prvním biskupem obnovené Jednoty bratrské) či Zeisbergerové (David Z. proslul jako misionář u severoamerických indiánů). V květnu 1727 byla přijata tzv. herrnhutská ústava a zvolen sbor starších, jehož členem se stal i D.; 13. 8. 1727 byla také v Herrnhutu slavnostně obnovena jednota bratrská.

V dalších letech D. soustředil činnost na misijní působení: 1729 navštívil Livonsko, později Nizozemsko (Herrendyk) a Švýcarsko. 1733 byl vyslán spolu s bratranci N. a Ch. Stachovými do Grónska, které navštívil jako první Čech; setkal se i s tzv. apoštolem Grónska H. Egedem, v létě 1734 podnikl cestu i do dalších misií v Christianshåbu a na ostrově Disko. Do Evropy se vrátil 1735, cestu na největší ostrov světa opakoval ještě dvakrát, 1746 a 1749, kdy tu také vysvětil kostel jednoty bratrské v osadě Ny Herrnhut (nyní Noorliit) poblíž Godthåbu (Nuuk); budova tehdejší misie je dnes hlavním sídlem grónské univerzity. 1749 D. rovněž navštívil bratrské osady v americké Pensylvánii (Bethlehem, Nazareth).

Již jeho současníci mu přezdívali moravský Mojžíš či apoštol, proslul jako vynikající kazatel – mj. přímo ovlivnil zakladatele metodistické církve Johna Wesleyho.

Před rodným domem byl 1992 odhalen D. památník.

D: Beschreibung und zuverlässige Nachricht von Herrnhut, b. m., 1735.

L: OSN 7, s. 90; KSN 3, s. 201; MSN 2, s. 73; BL 1, s. 235; Slezsko 3, s. 32–33; V. Fialová, Ochranov a Valašsko, in: Valašsko 1966, s. 20–25; NDB 3, s. 534n.; Dansk biografisk Leksikon 3, København 1979, s. 598 (s chybou v datu narození); F. W. Bautz, Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon 1, 1990, s. 1234n. (kde další literatura); 300. výročí narození K. D. 1692–1992, 1992; L. Plecháčová-Mucalíková, K. D. [1692–1751], 2006.

Jiří Martínek