Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DAVID_z_Rhonfeldu_Emil_1837)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DAVID z Rhonfeldu Emil 1837

Z Personal
Emil DAVID z Rhonfeldu
Narození 1837
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Emil DAVID z Rhonfeldu