Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DELAN_Jurij_(Georg)_6.8.1878-12.9.1952)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DELAN Jurij (Georg) 6.8.1878-12.9.1952

Z Personal
Jurij (Georg) DELAN
Narození 6.8.1878
Úmrtí 12.9.1952
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jurij (Georg) DELAN