Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DEMEL_von_Elswehr_Leonhard_6.4.1856-17.1.1915)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DEMEL-ELSWEHR Leonhard 6.4.1856-17.1.1915

Z Personal
Leonhard DEMEL von Elswehr
Narození 6.4.1856
Úmrtí 17.1.1915
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Leonhard DEMEL von Elswehr