DEMUTH Adolf 19.9.1862-8.1.1926: Porovnání verzí

Z Personal
(DEMUTH_Adolf_19.9.1862-8.1.1927)
 
Řádka 4: Řádka 4:
 
| datum narození = 19.9.1862
 
| datum narození = 19.9.1862
 
| místo narození = Liberec
 
| místo narození = Liberec
| datum úmrtí = 8.1.1927
+
| datum úmrtí = 8.1.1926
 
| místo úmrtí = Liberec
 
| místo úmrtí = Liberec
 
| povolání = 40- Hospodářství - ostatní
 
| povolání = 40- Hospodářství - ostatní
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Adolf DEMUTH
+
}}
 +
'''DEMUTH, Adolf''', ''* 19. 9. 1862 Liberec, † 8. 1. 1926 Liberec, právník, úředník, odborný publicista''
 +
 
 +
V rodišti získal základní a částečně i středoškolské vzdělání.
 +
Na reálném gymnáziu v České Lípě maturoval 1882. Poté
 +
se věnoval studiu filozofie, národního hospodářství a práva.
 +
Náležel k prvnímu ročníku, který po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze nastoupil na její německou
 +
část. Často pobýval na dlouhodobějších studijních cestách
 +
v zemích monarchie i v cizině (zejména Štýrský Hradec,
 +
Štrasburk, Berlín). V článcích, které začal publikovat v časopise
 +
''Reichenberger Zeitung'', se věnoval jak otázkám textilního
 +
průmyslu z hlediska soudobých poměrů, tak z hlediska historie.
 +
V říjnu 1891 se stal koncipistou liberecké Obchodní
 +
a živnostenské komory. 1893 byl vyslán na studijní pobyt
 +
do USA, aby se jako zástupce podnikatelských kruhů českých
 +
Němců zúčastnil příprav a průběhu tzv. Kolumbovské
 +
světové výstavy uskutečněné 1893 v Chicagu. Cesta umožnila
 +
D. seznámit se mimo jiné osobně s řadou významných
 +
říšských odborníků té doby. O výsledcích pobytu publikoval
 +
1893 stať ''Die Columbische Welt-Ausstellung. Bericht über''
 +
''eine Studienreise nach Nord-Amerika…'' Po návratu pracoval
 +
převážně v oborech obchodní politiky a odborného školství.
 +
Problematice věnoval několik článků a studií, zejména ''Reise-Bericht über einen Besuch Deutscher Textil-achschulen'' ''insbesondere Spinnerei-Schulen'' (1897) a rozsáhlejší historizující
 +
stať ''Manufaktura v Bělé'' (1912), kde se zabýval počátky průmyslové
 +
výroby a odborného školství v severních Čechách.
 +
Všímal si rozdílů mezi psanými předpisy a skutečností, tedy
 +
mezi formálním a živým právem, a sledoval i některé sociální
 +
a psychologické aspekty. Popsal právní spory. Jako významný
 +
úředník liberecké Obchodní a živnostenské komory se D.
 +
v září 1899 podílel na proslulém shromáždění, kdy komora
 +
v Liberci odmítla výzvu Svazu průmyslníků z Prahy a okolí,
 +
týkající se pouličních národnostních bouří vzniklých v souvislosti
 +
se spory kolem Gautschových jazykových nařízení.
 +
Postavila se na stranu německých nacionalistů. V únoru 1917
 +
byl D. jmenován prvním sekretářem OŽK v Liberci. V této
 +
funkci zůstal až do smrti.
 +
 
 +
'''D:''' Friedland-Reichenberg unter den Hohenzollern, 1888; Die Columbische
 +
Welt-Ausstellung. Bericht über eine Studienreise nach Nord-Amerika (etc.),
 +
1893; Reise-Bericht über einen Besuch Deutscher Textil-Fachschulen insbesondere
 +
Spinnerei-Schulen, 1897; Manufaktura v Bělé (český překlad F. Zeman),
 +
1912.
 +
 
 +
'''L:''' BL 1, s. 240; B. Brom, Historie obchodních a živnostenských komor na
 +
území českých zemí, 2001, passim; P. Heumos (ed.), Polen und die böhmischen
 +
Länder im 19. und 20. Jahrhundert, München 1997; http://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=8016.
 +
 
 +
Šouša jr.
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:40- Hospodářství - ostatní]]
 
[[Kategorie:40- Hospodářství - ostatní]]
Řádka 15: Řádka 63:
 
[[Kategorie:1862]]
 
[[Kategorie:1862]]
 
[[Kategorie:Liberec]]
 
[[Kategorie:Liberec]]
[[Kategorie:1927]]
+
[[Kategorie:1926]]
 
[[Kategorie:Liberec]]
 
[[Kategorie:Liberec]]

Verze z 30. 12. 2016, 19:37

Adolf DEMUTH
Narození 19.9.1862
Místo narození Liberec
Úmrtí 8.1.1926
Místo úmrtí Liberec
Povolání 40- Hospodářství - ostatní

DEMUTH, Adolf, * 19. 9. 1862 Liberec, † 8. 1. 1926 Liberec, právník, úředník, odborný publicista

V rodišti získal základní a částečně i středoškolské vzdělání. Na reálném gymnáziu v České Lípě maturoval 1882. Poté se věnoval studiu filozofie, národního hospodářství a práva. Náležel k prvnímu ročníku, který po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze nastoupil na její německou část. Často pobýval na dlouhodobějších studijních cestách v zemích monarchie i v cizině (zejména Štýrský Hradec, Štrasburk, Berlín). V článcích, které začal publikovat v časopise Reichenberger Zeitung, se věnoval jak otázkám textilního průmyslu z hlediska soudobých poměrů, tak z hlediska historie. V říjnu 1891 se stal koncipistou liberecké Obchodní a živnostenské komory. 1893 byl vyslán na studijní pobyt do USA, aby se jako zástupce podnikatelských kruhů českých Němců zúčastnil příprav a průběhu tzv. Kolumbovské světové výstavy uskutečněné 1893 v Chicagu. Cesta umožnila D. seznámit se mimo jiné osobně s řadou významných říšských odborníků té doby. O výsledcích pobytu publikoval 1893 stať Die Columbische Welt-Ausstellung. Bericht über eine Studienreise nach Nord-Amerika… Po návratu pracoval převážně v oborech obchodní politiky a odborného školství. Problematice věnoval několik článků a studií, zejména Reise-Bericht über einen Besuch Deutscher Textil-achschulen insbesondere Spinnerei-Schulen (1897) a rozsáhlejší historizující stať Manufaktura v Bělé (1912), kde se zabýval počátky průmyslové výroby a odborného školství v severních Čechách. Všímal si rozdílů mezi psanými předpisy a skutečností, tedy mezi formálním a živým právem, a sledoval i některé sociální a psychologické aspekty. Popsal právní spory. Jako významný úředník liberecké Obchodní a živnostenské komory se D. v září 1899 podílel na proslulém shromáždění, kdy komora v Liberci odmítla výzvu Svazu průmyslníků z Prahy a okolí, týkající se pouličních národnostních bouří vzniklých v souvislosti se spory kolem Gautschových jazykových nařízení. Postavila se na stranu německých nacionalistů. V únoru 1917 byl D. jmenován prvním sekretářem OŽK v Liberci. V této funkci zůstal až do smrti.

D: Friedland-Reichenberg unter den Hohenzollern, 1888; Die Columbische Welt-Ausstellung. Bericht über eine Studienreise nach Nord-Amerika (etc.), 1893; Reise-Bericht über einen Besuch Deutscher Textil-Fachschulen insbesondere Spinnerei-Schulen, 1897; Manufaktura v Bělé (český překlad F. Zeman), 1912.

L: BL 1, s. 240; B. Brom, Historie obchodních a živnostenských komor na území českých zemí, 2001, passim; P. Heumos (ed.), Polen und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert, München 1997; http://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=8016.

Šouša jr.