Verze z 21. 10. 2019, 18:33, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DEMUTH Osvald 12.9.1936-15.9.1988

Z Personal
Osvald DEMUTH
Narození 12.9.1936
Místo narození Praha
Úmrtí 15.9.1988
Místo úmrtí Praha
Povolání 1- Matematik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 173-174

DEMUTH, Osvald, * 12. 9. 1936 Praha, † 15. 9. 1988 Praha, matematik, pedagog

Pocházel z učitelské rodiny. Jeho otec Osvald D. 1938–45 pracoval jako pedagogický správce Klárova slepeckého ústavu v Praze. 1945–58 rodina žila v Hradci Králové, kde otec působil jako ředitel chlapecké výchovny a později vyučoval na zvláštní škole.

D. maturoval na hradeckém gymnáziu 1954 a zapsal se na Matematicko-fyzikální fakultu UK (MFF UK) v Praze, kde 1959 absolvoval obor matematika se specializací na matematickou analýzu a na fakultě zůstal jako asistent až do 1961. Od listopadu 1960 byl vyslán na roční stáž do Sovětského svazu na Mechanicko-matematickou fakultu Moskevské státní univerzity. V říjnu 1961 byl v Praze přijat do vědecké aspirantury u školitele ruského profesora A. A. Markova, k jejímu ukončení odjel zpět do Moskvy a v prosinci 1964 obhájil kandidátskou práci z oboru konstruktivní matematiky a získal titul kandidáta fyzikálně-matematických věd. 1965–69 působil na MFF UK jako odborný asistent. Od února do srpna 1968 absolvoval pracovní pobyt v leningradském oddělení Matematického ústavu V. A. Stěklova Akademie věd SSSR. 1968 obhájil na MFF UK habilitační práci z konstruktivní matematiky, 1969 byl ustanoven docentem matematiky a jmenován vedoucím oddělení teorie algoritmů při katedře matematické logiky na MFF UK. 1969 vystoupil z KSČ a za politické postoje byl po zbytek života postihován, 1972 zbaven místa docenta a převeden na místo odborného pracovníka. Nesměl přednášet ani vykonávat pedagogickou práci. 1977 se stal vědeckým pracovníkem, od 1978 mohl opět přednášet, místo docenta mu však nebylo nikdy vráceno.

Patřil k významným představitelům konstruktivní matematiky tzv. ruské školy, založené A. A. Markovem. Tento směr v matematice charakterizuje důraz na možnost efektivní konstruovatelnosti uvažovaných objektů. Pojem aktuálního nekonečna (při kterém nekonečné množiny jsou chápány jako zakončené objekty) není akceptován a je nahrazen pojmem potenciálního nekonečna (při němž je nekonečno chápáno jenom jako nekončící nezavršený proces). Logickým základem tohoto přístupu se stala teorie algoritmů, tzn. teorie efektivní vyčíslitelnosti. S tímto zaměřením se D. věnoval novému, často nezvyklému, pohledu na klasické partie matematiky, zejména na teorii funkcí reálné proměnné, diferenciálnímu a integrálnímu počtu a teorii míry, vše z hlediska efektivně vyčíslitelných reálných čísel a efektivně vyčíslitelných funkcí na těchto číslech.

Na základě intuice zavedl řadu klíčových pojmů a dosáhl zcela originálních a významných výsledků. Jak se později ukázalo, výsledky z oblasti efektivní teorie míry mají velký význam i v teorii algoritmické náhodnosti a jsou v současnosti hojně citovány v monografiích z této oblasti. Bibliografie všech D. známých prací z oblasti konstruktivnosti, vyčíslitelnosti a složitosti v oblasti matematické analýzy shrnula 58 prací, u nichž byl D. autorem nebo spoluautorem.

D: výběr: The Lebesgue measurability of sets in constructive mathematic (Russian), in: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae 10, 1969, s. 463–492; Constructive pseudonumbers (Russian), in: tamtéž 16, 1975, s. 315–331; Pseudodiff erentiability of constructive functions on constructive real numbers (Russian), in: tamtéž 21 (3), 1980, s. 489–505; Some classes of arithmetical real numbers (Russian), in: tamtéž 23 (3), 1982, s. 453–465; A notion of semigenericity, in: tamtéž 28 (1), 1987, s. 71–84; O. D. – A. Kučera, Remarks on 1-genericity, semigenericity and related concepts, in: tamtéž, s. 85–94; Reducibilities of sets based on constructive functions of a real variable, in: tamtéž, 29 (1), 1988, s. 143–156; Remarks on the structure of tt-degrees based on constructive measure theory, in: tamtéž, 29 (2), 1988, s. 233–247; Remarks on Denjoy sets, in: Mathematical logic, pages, New York, 1990, s. 267–280; D. Bridges – O. D., On the Lebesgue measurability of continuous functions in constructive analysis, in: Bulletin American Mathematical Society, New Ser. 24 (1991), 2, s. 259–276; soupis prací: http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/; http://cca-net.de/publications/unclassified.html.

L: ČBS, s. 107; Tomeš 1, s. 230.

P: Část odborné pozůstalosti uložena na MFF UK Praha.

Antonín Kučera