Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DESCARTES_René_31.8.1596-11.2.1650)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DESCARTES René 31.8.1596-11.2.1650

Z Personal
René DESCARTES
Narození 31.8.1596
Úmrtí 11.2.1650
Povolání 56- Filozof


René DESCARTES