Historie verzí stránky „DEUTSCHOVÁ Marie Leopoldine 13.11.1882-18.4.1969“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace