Verze z 28. 11. 2019, 17:50, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DEWORETZKY Damascus Franz 25.11.1816-1.6.1891

Z Personal
Damascus Franz DEWORETZKY
Narození 25.11.1816
Místo narození Třeboň
Úmrtí 1.6.1891
Místo úmrtí Český Krumlov
Povolání 29- Stavař
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 189

DEWORETZKY, Damascus Franz (též DEVORECKÝ, DEWOREZKY, chybně Ferdinand), * 25. 11. 1816 Třeboň, † 1. 6. 1891 Český Krumlov, stavitel, architekt

Syn třeboňského stavitele Johanna D. 1834–36, studoval na pražské polytechnice u K. Wiesenfelda. 1838, po dvouleté praxi u stavitele Miraniho, nastoupil do knížecí stavební kanceláře Schwarzenberků v Praze; 1840 byl přeložen do Hluboké a následně do Českého Krumlova. 1842 se stal adjunktem. 1848 se oženil s Aloisií Daneschovou, s níž měl tři dcery a tři syny (z nich Karel D., 1853–1913, působil jako vrchní inženýr schwarzenberské kanceláře, ale i entomolog). 1856 byl jmenován vrchním stavebním inspektorem a 1868 se stal knížecím stavebním ředitelem, kde setrval až do odchodu do penze.

Mezi jeho nejznámější práce patří úřednický dům Stöckel (Štekl) na Hluboké z 1862, který byl jeho nejlepší samostatnou realizací. 1874–77 upravoval podle návrhu vídeňského architekta Friedricha von Schmidta pseudogotickou rodinnou hrobku Schwarzenberků v Třeboni. Dále je znám D. vlastní návrh pseudogotického kostela v Glöckenbergu (z. l. Zvonková u Horní Plané), vybudovaného 1878–80. V odborné i laické literatuře byla zmiňována hlavně D. spoluúčast na dostavbě zámku Hluboká nad Vltavou (úpravy interiérů 1858–73 a exteriérů 1867–71), kde ovšem jen realizoval a mírně upravoval projekt vídeňského architekta Franze Beera. Menšími stavbami se prezentoval i jinde (Červený Dvůr, Lišov, Třeboň), ovšem vesměs v rámci schwarzenberských statků.

L: F. Mareš – J. Sedláček, Soupis památek… v okresu krumlovském (sv. 41), 1918, s. 57; Toman 1, s. 156; E. Poche (ed.), Umělecké památky Čech 1, 1977, s. 382; 2, 1978, s. 269; 4, 1982, s. 98, 103, 476–478; J. Vybíral, D. D. – předběžný portrét, in: Kamenná kniha – sborník k romantickému historismu-novogotice, 1997, s. 102–106; týž, Století dědiců a zakladatelů, 1999, passim (zejména s. 85–88); P. Vlček, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, 1999, s. 245, 526; Architekti, s. 132; NEČVUD, s. 165. O Karlu D. in: Koleška, s. 30.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Sehnal

Dewortzky Damascus Hluboka.jpg