Verze z 1. 12. 2019, 15:13, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DEYM ze Stříteže Franz de Paula Severin Wenzel Maria 23.8.1838-3.9.1903

Z Personal
Franz de Paula Severin Wenzel Maria DEYM ze Stříteže
Narození 23.8.1838
Místo narození Nové Zámky u Vrchlabí
Úmrtí 3.9.1903
Místo úmrtí Eckersdorf v Kladsku (nyní Bożków, Polsko)
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 195-196

DEYM ze Stříteže, Franz de Paula Severin Wenzel Maria, * 23. 8. 1838 Nové Zámky u Vrchlabí, † 3. 9. 1903 Eckersdorf v Kladsku (nyní Bożków, Polsko), diplomat, politik

Pocházel z původně českého hraběcího rodu D. ze Stříteže. Byl druhým synem majorátního pána na Hostinném a Čermné, císařského generála Franze D. (1804–1872) a Ludmily Antonie, roz. Waldstein-Wartenbergové (1816–1847). Jeho strýcem byl Albert Rudolf D. (1812–1863). Od 1799 vlastnila rodina statky Hostinné a Nové Zámky, Vrchlabí a Čermnou. Otec přikoupil 1855 v Uhrách statek Lesencetomaj. Po absolvování právnické fakulty vídeňské univerzity a vojenské službě, kterou zakončil jako poručík hulánů 1859, nastoupil D. 1860 do diplomatické služby jako legační atašé v Petrohradě. 1869 se stal legačním radou u Svatého stolce v Římě, o rok později byl povolán na ambasádu do Bruselu a 1874 do Londýna, kde zastával pozici chargé d’affaires a ve složité době vzniku Dvojspolku se velmi osvědčil. Jako vyslanec působil 1887–88 u královského dvora v Mnichově a 1888–95 jako velvyslanec v Londýně. Na vrcholu diplomatické kariéry osvědčoval především loajalitu k německému spojenci. 1895 odešel do výslužby s tituly skutečného tajného rady a císařského komořího a převzal rodinné statky. Jako politik se solidarizoval s českým aristokratickým velkostatkem. Od 1879 byl členem Českého klubu v poslanecké sněmovně říšské rady ve Vídni, od 1883 české velkostatkářské kurie na zemském sněmu. Vzhledem ke svému diplomatickému poslání se parlamentní činnosti účastnil pouze formálně a 1887 oba mandáty složil v důsledku jmenování doživotním členem panské sněmovny, kde náležel ke konzervativní pravici. 1870 uzavřel v Římě sňatek s Annou, hraběnkou Schlabrendorfovou (1852–1919) a měl s ní pět dětí, z nichž nejstarší byl František de Paula D. (1871–1925), viceprezident Zemědělské rady na Moravě. V Lipsku vydal monografickou studii Friedrich Graf Deym und die österreichische Frage in der Paulskirche (1891). Po otcově vzoru se v politice výrazněji angažoval prvorozený syn.

L: OSN 7, s. 446, 28, s. 268; BL 1, s. 244–245; Wurzbach 3, s. 277; P. Mašek, Modrá krev, 1999, s. 68n.; týž, Šlechtické rody v zemích Koruny české od roku 1620, 1 (A–M), 2008, s. 177; Lišková, s. 50; ÖBL 1, s. 182.

P: SOA Zámrsk, fond Velkostatek Hostinné; rodinné hrobky hostinnské větve Deymů na hřbitovech v Dolní Olešnici a v Hajanech.

Martin Kučera