Historie verzí stránky „DICKER-BRANDEISOVÁ Friedl 30.7.1898-9.10.1944“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace