Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DIENEL_Josef_6.6.1888)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DIENEL Josef 6.6.1888

Z Personal
Josef DIENEL
Narození 6.6.1888
Povolání 74- Architekt


Josef DIENEL