Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DIEPOLD_Josef_1787-1849)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DIEPOLD Josef 1787-1849

Z Personal
Josef DIEPOLD
Narození 1787
Úmrtí 1849
Povolání 88- Umělecký řemeslník


Josef DIEPOLD